Ukuzalwa kwamakhosi

Umuzi Wamanazaretha, Durban. 25 748 hou hiervan · 259 praat hieroor. LENDLU INGEYAMANAZARETHA ONKE ATHI PHAMBILI NGONYAZI LWEZULU.Izithakazelo zakwa Dlamini [Zulu] Sibalukhulu, Mdlovu, Magaduzela, Magaga kaNsele, Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kw...

Okhokho babo bavela eMozambique yanamuhla ukuhlala eNingizimu Afrika ngekhulu le-19, ngokuvamile ngamaqembu amancane ngaphandle kwamakhosi. Namhlanje amaTsonga ahlala ikakhulukazi e-Lowveld phakathi kwe-escarpment kanye nemingcele yasentshonalanga ye-Kruger National Park. Translated by Nsika Khoza.
Sike sabhunga ngendaba yenkosi uSenzangakhona kanye noDingane, kulesi siqephu-ke sisika kwelijikayo ngenkosi uMpande. Inkosi uMpande wathatha umbuso kwaZulu ngemuva kokukhothama kukaDingane njengoba phela uDingane wayekhothame enganabo abantwana ababengaba izindlalifa uma esedlule emhlabeni.
Izithakazelo zakwa Dlamini [Zulu] Sibalukhulu, Mdlovu, Magaduzela, Magaga kaNsele, Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kw...
Imantshi yathi uPawulu noSila mabashaywe bafakwe ejele. Ujele wabafaka ejele, endaweni esekujuleni okungafiki kuyo ukukhanya, wababopha izinyawo. Njengoba besejele, uPawulu noSila babecula izingoma zokudumisa uJehova. Kungazelelwe, phakathi nobusuku kwazamazama umhlaba, ijele lonke landindizela kusukela phansi kuya phezulu.
Ngakho akufanele nakancane leyo ngane izithole isikuqalekisa ukuzalwa kwayo, noma ngabe izimo zingama ngaluphi uhlobo Kodwa yazi ukuba ingane iyakudinga ukuba udlale indima yakho empilweni yayo. Ngifisa wazi ukuba angeke ulungelwe lutho emhlabeni uma kusekhona ingane esezintabeni engazi ngiso uzuka wemali yakho, uthi lengane idlani uma ...
Sike sabhunga ngendaba yenkosi uSenzangakhona kanye noDingane, kulesi siqephu-ke sisika kwelijikayo ngenkosi uMpande. Inkosi uMpande wathatha umbuso kwaZulu ngemuva kokukhothama kukaDingane njengoba phela uDingane wayekhothame enganabo abantwana ababengaba izindlalifa uma esedlule emhlabeni.
Izithakazelo zakwa Dlamini [Zulu] Sibalukhulu, Mdlovu, Magaduzela, Magaga kaNsele, Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kw...
Wayesehlambuluka masinyane ochokweni lwakhe. 4 UJesu wayesethi kuye: "Bheka, ungatsheli muntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi, uyise umnikelo owayalelwa nguMose, kube ngubufakazi kubo." 5 Kwathi esangena eKapernawume, kweza kuye induna yekhulu, yamncenga yathi: 6 "Nkosi, umfana wami ulele endlini, ufe uhlangothi, ukhwelwe kakhulu ...
MSANE TRIBE HISTORY IN ZULU VERSION. INKOSI. SHAKA MSANE. Ungomunye weziNgqalabutho zakwaMsane eSouth Coast owamela umlando wabantu beSizwe sakwaMsane, walwela konke nokubuyiswa komhlaba owawudliwe nguHulumeni wamaKoloni (Colonial Government) 1. USUKA KUPHI UMLANDO WESIZWE SAKWA - MSANE (MSANE CLAN HISTORY)
MSANE TRIBE HISTORY IN ZULU VERSION. INKOSI. SHAKA MSANE. Ungomunye weziNgqalabutho zakwaMsane eSouth Coast owamela umlando wabantu beSizwe sakwaMsane, walwela konke nokubuyiswa komhlaba owawudliwe nguHulumeni wamaKoloni (Colonial Government) 1. USUKA KUPHI UMLANDO WESIZWE SAKWA - MSANE (MSANE CLAN HISTORY)
Ngakho akufanele nakancane leyo ngane izithole isikuqalekisa ukuzalwa kwayo, noma ngabe izimo zingama ngaluphi uhlobo Kodwa yazi ukuba ingane iyakudinga ukuba udlale indima yakho empilweni yayo. Ngifisa wazi ukuba angeke ulungelwe lutho emhlabeni uma kusekhona ingane esezintabeni engazi ngiso uzuka wemali yakho, uthi lengane idlani uma ...
Ukuzalwa kwezebhizinisi, ukufunwa kwamakhosi ukuthi amakhosi abo amkhokhele ukuze asebenze noma abe semsebenzini wabo. Ngokusho kwalokhu, iLa Celestina ivela endaweni eqondile nebucayi yezenhlalo yomlando, ishiya umkhondo kuze kube yilolu suku. Isakhiwo seLa Celestina.